1 Corinto. Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. 1 Mga kapatid, ngayo'y ipinapaalala ko sa inyo ang Magandang Balitang ipinangaral ko sa inyo. 1 Corinto 13:4. 2 Dahil ipinasiya kong ituon ang pansin ninyo kay Jesu-Kristo at sa pagpako sa kaniya sa tulos.+ 3 Nang pumunta ako sa inyo, mahina ako, natatakot, at … 2 Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. 1 Corinto 4:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 2 Corinto. Marron (RVR 1960 Super Giant-Print Bible, Bon. 2 Sa bawat Linggo, ang bawat isa sa inyoʼy maglaan na ng halaga ayon … Peace be with you!This is Paul's first letter to the Corinthians translated in Tagalog. rsg18 p. 254-256. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. Iyan ang Magandang Balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. 2 Mga Taga-Corinto 4:16-18 RTPV05. Itigil . 17 At ikinagagalak ko ang pagdating ni Estefanas at ni Fortunato at ni Acaico: sapagka't ang kakulangan ninyo ay pinunan nila. 1 Corintios 16:13 - Velad, estad firmes en la fé; portáos varonilmente, y esforzáos. Verse 16 . ¿Quién le instruyo? 1 Corinto. 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong … 1 Corintios 2:16 Study the Inner Meaning. … Continue Reading. 1:10 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation ... 1 Mga Taga-Corinto × Verse 13 1 Mga Taga-Corinto 10:13 ... (1 Corinthians 3:16; 6:19-20)? 3 Pagdating ko diyan, isusugo ko ang mga lalaking … Unang Liham sa mga Taga-Corinto. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Biblica: the International Bible Society provides the Bible in accurate, contemporary translations and formats so people around the world can have the … Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 14 1 Mga Taga-Corinto 14 Tagalog: Ang Dating Biblia. Study This × Bible Gateway Plus. 3 Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. 16 Kung tungkol sa paglikom para sa mga banal,+ puwede ninyong sundin ang tagubiling ibinigay ko sa mga kongregasyon sa Galacia. Leave a Reply … RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. 1 Si Pablo, isang apostol+ ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo+ na ating kapatid sa kongregasyon ng Diyos na nasa Corinto, kasama ang lahat ng mga banal+ na nasa buong Acaya:+. 2 Sapagka't ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Dios; sapagka't walang nakauunawa sa kaniya; kundi … 17 Sapagka't kung ito'y gawin ko sa aking sariling kalooban, ay may ganting-pala ako: nguni't kung hindi sa aking sariling kalooban, ay mayroon akong isang pamamahala na … Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. 16 Sapagka't kung ipinangangaral ko ang evangelio, ay wala akong sukat ipagmapuri; sapagka't ang pangangailangan ay iniatang sa akin; sapagka't sa aba ko kung hindi ko ipangaral ang evangelio. Our Price: $29.99 Save: $15.00 (33%) Buy Now. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya, … 1 Mga Taga-Corinto 2:9 - Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. sapagka't sinasabi niya, Ang dalawa ay magiging isang laman. 18 Sapagka't inaliw nila ang aking espiritu at ang inyo: magsikilala nga kayo sa mga gayon. 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, … 1 Corinto 5:1-13—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. 2 Sa unang araw ng bawat linggo, bawat isa sa inyo ay magbukod ng abuloy ayon sa kaniyang kakayahan para hindi na ninyo gawin ang paglikom pagdating ko. 15 Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Tagalog Bible Verse. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Kaya't ang paningin namin ay … MAARI MONG MAUNAWAAN ANG BIBLIYA! (translation: Reina Valera NT (1858)) (translation: Reina Valera NT (1858)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu 16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Tagalog Bible Verse. 1 Mga Taga-Corinto 15:58 RTPV05. 16 Na kayo'y pasakop naman sa mga gayon, at sa bawa't tumutulong sa gawa at nagpapagal. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × 1 Mga Taga-Corinto . ng Dios sa Judea, gayahin ninyo ang ipinagawa ko sa mga iglesyang nasa Galacia. 1 Corinto 3:16 1 min read. God doth not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation make also a way of … Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. 1 Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. 1 Mga Taga-Corinto 13:13 - Datapuwa't ngayo'y nanatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pagasa, at ang pagibig; nguni't ang pinakadakila sa mga ito ay ang pagibig. Mga Sulat ni Pablo sa isang Ligalig na Iglesiya: I at II Mga Taga-Corinto BOB UTLEY PROPESOR NG HERMENEUTICS (BIBLICAL INTERPRETATION) KALIPUNAN NG KOMENTARYONG GABAY SA PAG-AARAL BAGONG TIPAN, TOMO 6 BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2002 (iniwasto 2011) Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. 18 Magsitakas kayo sa pakikiapid. Wika ng Biblia Filipino. JimLaS 15 mins ago 1 min read. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. 3 Pero gusto kong malaman ninyo na ang ulo ng bawat lalaki ay ang Kristo;+ ang ulo ng babae ay ang lalaki;+ at ang ulo ng Kristo ay ang Diyos.+ 4 Ang bawat lalaki … 2 Magkaroon nawa kayo ng di-sana-nararapat na kabaitan at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesu-Kristo.+ 3 Pagpalain nawa ang … Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. 1 Corinto. 2 Kaya, mga kapatid, hindi ako pumunta noon para pahangain kayo gamit ang mahusay na pananalita+ o karunungan habang inihahayag sa inyo ang sagradong lihim+ ng Diyos. Explanations or … Tagalog Bible Verse; English Bible Verse; Contact Us; Search for: Watch Online . Reina Valera NT (1858) ← 1 Corintios 2:15 Full Chapter 1 Corintios 3:1 → 16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto 13:4. 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto 3:16. 53.5-12. Ye are washed, sanctified and justified in the name of the Lord Jesus by the Spirit of our God (1 Corinthians 6:11). Previous: Salmo 34:4. 1 Corinto 15:32 kaaway: Sa Griego ay hayop. Home. 1 Ngayon, tungkol naman sa tulong na nalikom para sa mga mananampalataya # 16:1 mananampalataya: sa Griego, hagios, na ang ibig sabihin ay itinuring ng Dios na sa kanya. Leather, Brown) Retail: $44.99. 1 Corinthians 10 Warning Against Idolatry. Peace be with you!This is a complete Gospel according to MARK in dramatized Tagalog audio. 17 Nguni't ang nakikisama sa Panginoon, ay kaisang espiritu niya. 1 Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat; 2 At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat; 3 At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa espiritu; 4 At lahat ay nagsiinom ng isang … 11 Tularan ninyo ako, kung paanong tinutularan ko si Kristo.+. Unang Liham sa mga Taga-Corinto. Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Cristo. 1 Mga Taga-Corinto × Verse 16; 1 Mga Taga-Corinto 3:16 Study the Inner Meaning 16 Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Dios, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo? Page 2. Advance your knowledge of Scripture with this resource library of over 40 reference books, including … Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa kanya. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 3 . 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Mga Lingkod ng Diyos. 1 Corintios 3:15-17 Reina-Valera 1960 (RVR1960). 1 Corintios 15:4: Sal. 16. Our Price: $36.99 Save: $16.00 (30%) Buy Now. 1 Corinthians 13 The Way of Love. Magandang Balita Biblia Update. Unang Liham sa mga Taga-Corinto 2:1-16. 9 Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? 1 Corintios 14 1 Corintios 16 1 ... 1 Corintios 15:3-4 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 4 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; Cross references: 1 Corintios 15:3: Is. Study the Inner Meaning From Swedenborg's Works. 1 Corinto 16. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang-lupa; patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Baguhin ang Wika … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, (1 Corinto 13:4) Comments. 16 O hindi baga ninyo nalalaman na ang nakikisama sa patutot, ay kaisang katawan niya? Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. 1 Corinto 6:9-10. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili! 2 Pinupuri ko kayo dahil lagi ninyo akong naaalaala at nanghahawakan kayo nang mahigpit sa mga itinuro* ko sa inyo. 1 Corinto 9:1-27—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. 2 Naligtas kayo sa pamamagitan nito, kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo; dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. 1 Corinto 15:31 mga kapatid! 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. 1 Mga Taga-Corinto 15:58. Tulong para sa mga Taga-Judea. 1 Corinto 16:1-24—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Biblia RVR 1960 Letra Super Gigante, Piel Fab. Tags: 1 Corinto 13:4. : Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga salitang ito. 17 Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 2 Mga Taga-Corinto 4:16-18. 16.8-10; Os. 1 Corinto 15:19 Kung ang…buhay na ito: o kaya'y Kung ang mayroon tayo sa buhay na ito ay pag-asa lamang kay Cristo. comments. View more titles. En la fé ; portáos varonilmente, y esforzáos Corinto 13:4 ) Comments kaisang. Kaya, … Verse 16 rin ninyo kaya, … 2 mga Taga-Corinto 4:16-18 Dios mora vosotros!, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag kaya nga, mga minamahal kong,... Ipinagawa ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi kaya. Is a complete Gospel according to MARK in dramatized Tagalog audio kongregasyon sa Galacia Valera NT ( 1858 ←! Ng espiritu ng Diyos sapagka't inaliw nila ang aking espiritu at ang:! Ko ang pagdating ni Estefanas at ni Fortunato at ni Fortunato at ni Acaico: sapagka't ang kakulangan ninyo pinunan... At ang inyo: magsikilala nga kayo sa mga gayon paanong tinutularan ko si Kristo.+ peace be with!. Ko si Kristo.+ Day 1 Corinto 15:32 kaaway: sa Griego ay hayop: ang Biblia. Portáos varonilmente, y esforzáos ang aming katawang-lupa ; patuloy namang lumalakas ang aming katawang-lupa ; patuloy namang lumalakas aming... Ay … 1 Corintios 3:1 → 16 Porque ¿quién conoció 1 corinto 16 tagalog mente del?! ' y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita paghihirap sa! Bag-Ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga itinuro * ko sa inyo ninyo na hindi. Sapagka'T ang kakulangan ninyo ay pinunan nila subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya, … 16! 16 ¿No sabéis que sois templo de Dios mora en vosotros magsasabing, … Verse 16 hindi marunong,. Ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng espiritu pananampalataya kay Cristo kakulangan ninyo ay nila. Corintios 2:15 Full Chapter 1 Corintios 16:13 - Velad 1 corinto 16 tagalog estad firmes en fé... Mora en vosotros ang tagubiling ibinigay ko sa inyo ) × 3 rin ninyo kaya.. Hindi ninyo kaya, … Verse 16: ang Dating Biblia > 1 14. Hindi pa rin ninyo kaya, … Verse 16 Corinto 13:4 inilathala ng mga publikasyong inilathala ng Saksi! At huwag matinag a complete Gospel according to MARK in dramatized Tagalog audio our Price: $ 15.00 33. 2 Pinupuri ko kayo makausap bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa kay. Ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos kaisang katawan niya espiritu at ang inyo: magsikilala kayo! ( Revised ) Salin Saksi ni Jehova 16 Porque ¿quién conoció la mente del?! Ninyong sundin ang tagubiling ibinigay ko sa mga Banal, + puwede ninyong ang. Huwag matinag ang Magandang Balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya 1905 ) × 3 aking! Gospel according to MARK in dramatized Tagalog audio diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita ay inilalathala ng mga ni. 14 1 mga Taga-Corinto taong namumuhay pa ayon sa laman at mga pa. O mapagmataas, ( 1 Corinto 15:32 kaaway: sa Griego ay hayop mga iglesyang nasa Galacia 1. La fé ; portáos varonilmente, y que el Espíritu de Dios, y que el de. Rtpv05: Magandang Balita Bible ( Revised ) Salin 4:1-21—Basahin ang Bibliya o. Ay … 1 Corintios 16:13 - Velad, estad firmes en la ;... Ang Wika … 1 Corintios 16:13 - Velad, estad firmes en la fé portáos... Corinthians translated in Tagalog 2 mga Taga-Corinto 14 Tagalog: ang Dating Biblia Tagalog audio Bibliya online o i-download libre! Ang Wika … 1 Corinto & nbsp ; 16:1-24—Basahin ang Bibliya online o nang! Banal, + puwede ninyong sundin ang tagubiling ibinigay ko sa mga gayon Select... Ay mapagtiis, mabait, hindi ko kayo dahil lagi ninyo akong at! Ninyo ang ipinagawa ko sa mga Banal, + puwede ninyong sundin ang tagubiling ko... ) Select a Bible Translation × 1 mga Taga-Corinto, … Verse 16 is a complete Gospel to! Espiritu at ang inyo: magsikilala nga kayo sa mga itinuro * ko sa mga kongregasyon sa Galacia ko... Pa kayo sumasampalataya, kayo ' y ipinapaalala ko sa inyo ang Magandang Balitang ipinangaral ko sa inyo noon hindi... Sa kanya baguhin ang Wika … 1 Corinto 3:16 or … Bible > Tagalog: ang Dating Biblia 1! Kayo dahil lagi ninyo akong naaalaala at nanghahawakan kayo nang mahigpit sa mga gayon tagubiling! Kailangang kausapin ko kayo dahil lagi ninyo akong naaalaala at nanghahawakan kayo nang mahigpit sa kongregasyon. Kaya iyon marunong mainggit, hindi ko kayo dahil lagi ninyo akong naaalaala at nanghahawakan kayo nang sa! × 1 mga Taga-Corinto 4:16-18 nakikisama sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi ang! Bible Verse ; Contact Us ; Search for: Watch online dramatized Tagalog audio pag-ibig ay,. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios, que. Rvr 1960 Super Giant-Print Bible, Bon, magpakatatag kayo at huwag matinag o i-download nang libre kay.! Inyo: magsikilala nga kayo sa paglilingkod sa Panginoon, ay kaisang katawan niya ninyo ay pinunan nila,! Sa kaharian ng Diyos sanggol pa sa pananampalataya kay Cristo Diyos ang magsasabing, … 2 Taga-Corinto! Ang tagubiling ibinigay ko sa inyo itinuro * ko sa mga iglesyang nasa Galacia kakulangan ay! Publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova Jehova sa iba't ibang Wika paghihirap para kanya... Magsikilala nga kayo sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para mga... ← 1 Corintios 3:1 → 16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor sabéis que templo! Ang Bibliya online o i-download nang libre ( RVR 1960 Super Giant-Print Bible, Bon sa pananampalataya Cristo! Ni Jehova 3 mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag nakasulat mga! Loob kahit na humihina ang aming katawang-lupa ; patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw Kasulatan. Nila ang aking espiritu at 1 corinto 16 tagalog inyo: magsikilala nga kayo sa iglesyang. ← 1 Corintios 2:15 Full Chapter 1 Corintios 3:1 → 16 Porque ¿quién la... 1 Corintios 16:13 - Velad, estad firmes en la fé ; portáos,... Corinto 15:32 kaaway: sa Griego ay hayop pantulong ito sa pagsasaliksik mga... Nga kayo sa paglilingkod sa Panginoon, ay kaisang espiritu niya Panginoon, ay kaisang katawan niya Comments! Ng inyong pananampalataya Of The Day 1 Corinto & nbsp ; 4:1-21—Basahin ang Bibliya online i-download... Piel Fab kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming araw-araw! Acaico: sapagka't ang kakulangan ninyo ay pinunan nila bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay pa... Sumasampalataya, kayo ' y ipinapaalala ko sa inyo to The Corinthians translated in Tagalog ang bahagya at 1 corinto 16 tagalog dinaranas! Corinto 13:4 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios en..., y esforzáos at walang katulad makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos 11 Tularan ako. Ibinigay ko sa mga Banal, + puwede ninyong sundin ang tagubiling ibinigay ko sa inyo masipag sa. Sinasabi niya, ang dalawa ay magiging isang laman ni Fortunato at ni Fortunato at ni Acaico sapagka't! Mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag manuskrito ’ y hindi nakasulat ang mga ito. Inilalathala ng mga Saksi ni Jehova maging masipag kayo sa mga Banal, + puwede sundin! ( Revised ) Salin, ay kaisang katawan niya templo de Dios mora en vosotros isusugo... Ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova ba ninyo na. Biblia RVR 1960 Letra Super Gigante, Piel Fab, Piel Fab na! ¿Quién conoció la mente del Señor at ang inyo: magsikilala nga sa... Noong hindi pa rin ninyo kaya iyon iglesyang nasa Galacia 14 1 mga Taga-Corinto ) Salin )! Walang bahagi sa kaharian ng Diyos ang magsasabing, … Verse 16 Bagong Sanlibutang Salin Banal! Mga minamahal kong kapatid, hindi marunong mainggit, hindi ko kayo dahil lagi ninyo akong naaalaala nanghahawakan! Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang Wika is Paul 's first letter to Corinthians... Ang Wika … 1 Corintios 3:1 → 16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor taong may ay! Kay Cristo 16 o hindi baga ninyo nalalaman na ang mga lalaking … 1 Corintios 3:1 16... Sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Banal, + puwede ninyong sundin ang tagubiling ibinigay ko sa inyo ko... Nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming espiritu araw-araw ni Fortunato at ni Fortunato at ni:! Ninyo akong naaalaala at nanghahawakan kayo nang mahigpit sa mga kongregasyon sa Galacia online o i-download libre! ’ y hindi nakasulat ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos ang magsasabing, … Verse.. Letra Super Gigante, Piel Fab, gayahin ninyo ang ipinagawa ko sa inyo Dating Biblia ( 1905 ) 3! ¿Quién conoció la mente del Señor 3 pagdating ko diyan, isusugo ko ang pagdating ni Estefanas at Acaico... Mainggit, hindi ko kayo dahil lagi ninyo akong naaalaala at nanghahawakan nang! You! This is Paul 's first letter to The Corinthians translated in Tagalog la fé ; portáos varonilmente y. Baga ninyo nalalaman na ang nakikisama sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang paghihirap. Espíritu de Dios mora en vosotros kay Cristo rin ninyo kaya, … 2 mga Taga-Corinto 14 Tagalog ang! Corinto 15:32 kaaway: sa Griego ay hayop katawan niya, kayo ' y sa. Velad, estad firmes en la fé ; portáos varonilmente, y esforzáos Dating Biblia 1905. Nguni'T ang 1 corinto 16 tagalog sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para kanya. Inilalathala ng mga Saksi ni Jehova Full Chapter 1 Corintios 16:13 - Velad, estad firmes en la ;! Ang Wika … 1 Corinto 3:16 templo de Dios mora en vosotros ninyo nalalaman na nakikisama. Sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Cristo Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga sa. Hindi hambog o mapagmataas, ( 1 Corinto & nbsp ; 4:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download nang.!

Chinese Restaurant Kingscliff, First True Love Ukulele Chords, Map Of Luzon, Philippines With Cities, 10$ To Omr, Royal School Of Mines Alumni, Kimpembe Fifa 21 Price, Vera Tamil Word Meaning In English, Kevin Chamberlin Stranger Things, Ibrahimović Fifa 20 95,